Badania ultrasonograficzne USG

W związku z rosnącym zainteresowaniem pacjentów uruchomiliśmy możliwość zapisu na badania ultrasonograficzne. USG pokazuje kształt i wielkość organów oraz obszary nieprawidłowe w tych organach. Umożliwia także wykrycie płynu w jamie brzusznej. Głównym celem badania jest diagnoza charakteru zmian chorobowych narządów wewnętrznych.

Dzięki USG tarczycy można określić wielkość, rozmiar, kształt, położenie i strukturę tarczycy, a także stwierdzić, czy są obecne zmiany, guzki czy torbiele, których nie można wykryć w inny sposób.

Przygotowanie do badania: nie ma specjalnych przygotowań do badania.

USG jamy brzusznej pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej, wykryć nieprawidłowości i zmiany w ich budowie czy też zdiagnozować występowanie płynu w jamie brzusznej. Narządy, które można zbadać dzięki USG jamy brzusznej to: wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, nerki, trzustka, śledziona, aorta, pęcherz, prostata, macica i przydatki. Wskazaniem do przeprowadzenia tego badania są wszelkie dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej.

Przygotowanie do badania: przed badaniem należy spożyć lekkie śniadanie (jeśli badanie jest wykonywane w godzinach popołudniowych) lub pozostać na czczo (jeśli badanie przeprowadza się rano). Wskazane jest wypicie przed badaniem 3 do 5 szklanek niegazowanej wody mineralnej (aby czuć parcie na pęcherz). W dniu badania nie należy palić papierosów oraz żuć gumy. W razie potrzeby (wzdęcia i zaparcia) wskazane jest zażycie leku zmniejszającego ilość gazów w jelitach.

USG piersi to badanie, w którym dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych uwidacznia się tkanki wchodzące w skład piersi. Jest to badanie szybkie, wygodne bezbolesne, a wstępny wynik można uzyskać już podczas jego przeprowadzania. Badanie zazwyczaj poprzedzone jest wywiadem lekarskim z pacjentką oraz analizą poprzednich wyników badań USG i mammografii (jeśli były wykonywane).

Przygotowanie do badania: do badania USG piersi nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Można je wykonać w każdym dniu cyklu, choć najlepszym momentem jest okres między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego

Za pomocą sondy ultrasonograficznej lekarz ocenia wielkość oraz strukturę ślinianek oraz narządów leżących w ich okolicy. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i może być wykonane w każdym wieku pacjenta. Wskazaniem do badania jest powiększenie gruczołów ślinowych niewiadomego pochodzenia, zmiana konsystencji przy badaniu palpacyjnym, bolesność ślinianek i wszelkiego rodzaju zmiany toczące się w pobliżu ślinianek. Cel badania: ocena wielkości ślinianek oraz różnicowanie przyczyn powiększenia (zapalenia, guzy, kamica).

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania.

Możemy ocenić węzły chłonne podżuchwowe, potyliczne, okolicy szyjnej, nadobojczykowe, podobojczykowe, pachowe i pachwinowe. USG pozawala na określenie wyglądu, budowy oraz wielkości węzłów chłonnych, co pomaga w określeniu ich charakteru (odczynowe, nowotworowe).

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania.

 

USG tętnic szyjnych wykonuje się w celu ustalenia obecności zwężeń tętnic, które związane są z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu.

Przygotowanie do badania: nie ma specjalnych przygotowań do badania.

 

Lekarze gabinetu USG:

Lek. Natalia Rozum - Liszewska
W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Krakowie. Swoje kwalifikację podnosi uczestnicząc w licznych kursach z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Godziny przyjęć - sobota: od godziny 9:00

Nazwa usługi
cena
USG tarczycy100 zł
USG jamy brzusznej100 zł
USG piersi100 zł
USG ślinianek100 zł
USG węzłów chłonnych100 zł
USG tętnic szyjnych100 zł

TOP