Rejestracja pacjentów

MOŻLIWE SPOSOBY REJESTRACJI:

SPOSÓB PIERWSZY

TELEFONICZNIE:

od godz.8:00 do 13:00
od poniedziałku do piątku

pod numerem telefonu:
+48 18 337 26 87

SPOSÓB DRUGI

OSOBIŚCIE:

Przyjdź do naszej przychodni (od 8.00 do 15.00)

ul. Żwirki i Wigury 3, 34-600 Limanowa

SPOSÓB TRZECI

PRZEZ OSOBY TRZECIE:

Wymagane do rejestracji:

  1. dane pacjenta: PESEL, imię i nazwisko, adres, telefon, w przypadku osób małoletnich dane przedstawiciela ustawowego;
  2. skierowanie (w przypadku poradni udzielających świadczeń w ramach NFZ).
TOP