Badania ultrasonograficzne (USG)

W związku z rosnącym zainteresowaniem pacjentów uruchomiliśmy możliwość zapisu na badania ultrasonograficzne. USG pokazuje kształt i wielkość organów oraz obszary nieprawidłowe w tych organach. Umożliwia także wykrycie płynu w jamie brzusznej. Głównym celem badania jest diagnoza charakteru zmian chorobowych narządów wewnętrznych.

WAŻNE! Każdy pacjent zgłaszający się na badanie USG powinien mieć ze sobą dotychczas wykonane badania USG, mammografii lub dokumentację medyczną.

Tagi: diagnostyka ultrasonograf Limanowa

Dzięki USG tarczycy można określić wielkość, rozmiar, kształt, położenie i strukturę tarczycy, a także stwierdzić, czy są obecne zmiany, guzki czy torbiele, których nie można wykryć w inny sposób.

Przygotowanie do badania: nie ma specjalnych przygotowań do badania.

USG jamy brzusznej pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej, wykryć nieprawidłowości i zmiany w ich budowie czy też zdiagnozować występowanie płynu w jamie brzusznej. Narządy, które można zbadać dzięki USG jamy brzusznej to: wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, nerki, trzustka, śledziona, aorta, pęcherz, prostata, macica i przydatki. Wskazaniem do przeprowadzenia tego badania są wszelkie dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej.

Przygotowanie do badania: przed badaniem należy spożyć lekkie śniadanie (jeśli badanie jest wykonywane w godzinach popołudniowych) lub pozostać na czczo (jeśli badanie przeprowadza się rano). Wskazane jest wypicie przed badaniem 3 do 5 szklanek niegazowanej wody mineralnej (aby czuć parcie na pęcherz). W dniu badania nie należy palić papierosów oraz żuć gumy. W razie potrzeby (wzdęcia i zaparcia) wskazane jest zażycie leku zmniejszającego ilość gazów w jelitach.

USG piersi to badanie, w którym dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych uwidacznia się tkanki wchodzące w skład piersi. Jest to badanie szybkie, wygodne bezbolesne, a wstępny wynik można uzyskać już podczas jego przeprowadzania. Badanie zazwyczaj poprzedzone jest wywiadem lekarskim z pacjentką oraz analizą poprzednich wyników badań USG i mammografii (jeśli były wykonywane należy zabrać ze sobą).

Przygotowanie do badania: do badania USG piersi nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Można je wykonać w każdym dniu cyklu, choć najlepszym momentem jest okres między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego

Za pomocą sondy ultrasonograficznej lekarz ocenia wielkość oraz strukturę ślinianek oraz narządów leżących w ich okolicy. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i może być wykonane w każdym wieku pacjenta. Wskazaniem do badania jest powiększenie gruczołów ślinowych niewiadomego pochodzenia, zmiana konsystencji przy badaniu palpacyjnym, bolesność ślinianek i wszelkiego rodzaju zmiany toczące się w pobliżu ślinianek. Cel badania: ocena wielkości ślinianek oraz różnicowanie przyczyn powiększenia (zapalenia, guzy, kamica).

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania.

Możemy ocenić węzły chłonne podżuchwowe, potyliczne, okolicy szyjnej, nadobojczykowe, podobojczykowe, pachowe i pachwinowe. USG pozawala na określenie wyglądu, budowy oraz wielkości węzłów chłonnych, co pomaga w określeniu ich charakteru (odczynowe, nowotworowe).

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania.

 

USG tętnic szyjnych wykonuje się w celu ustalenia obecności zwężeń tętnic, które związane są z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu.

Przygotowanie do badania: nie ma specjalnych przygotowań do badania.

 

Dzięki USG doppler naczyń szyjnych/ tętnic szyjnych to badanie diagnostyczne, służące ocenie stopnia zwężenia tych naczyń,  pozwala diagnozować ewentualne zwężenia tętnic, lokalizować je, a także określać ich stopień. Ultrasonografia umożliwia wykrycie niedrożności, zatorów, przyściennych skrzeplin (nawet niewielkich), silnie ukrwionych guzów nowotworowych, tętniaków oraz nieprawidłowości w budowie naczyń.

Przygotowanie do badania: nie ma specjalnych przygotowań do badania.

Lekarze gabinetu USG:

Lek. med. Marek Kujszczyk
SPECJALISTA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.

Godziny przyjęć -wybrany czwartek:  13:00 - 17:00

Tagi: diagnostyka ultrasonograf Limanowa

Nazwa usługi
cena
USG tarczycy150 zł
USG jamy brzusznej150 zł
USG piersi150 zł
USG ślinianek150 zł
USG węzłów chłonnych150 zł
USG tętnic szyjnych150 zł
USG doppler naczyń szyjnych/ tętnice szyjne i kręgowe200 zł
USG doppler tętnic kończyn dolnych200 zł
USG doppler żył kończyn dolnych200 zł
USG stawów biodrowych/ dzieci do 3 miesiąca życia200 zł

TOP